Iniciar sesión

V Trofeo PHOTOKA Saria 2020 [BASES]

5º Concurso fotográfico de Gernika-Lumo TROFEO “PHOTOKA 2020″*

PARTICIPA !! o sigue hacia abajo para leer las bases –>


*Obra realizada por el escultor José Ángel Uberuaga “UBE”.


Valedero para la clasificación al concurso Argizaiola (nº patrocinio 013/2020).Los dos primeros vascos clasificados en cada una de las tres categorías obtendrán automáticamente invitación para participar en dicho concurso.


 1. Participantes: Pueden tomar parte todas las personas aficionadas a la fotografía que lo deseen residentes en el estado español.
 1. Modalidades

Técnica condicionada: Fotografía monócroma o color. En el procesado de las fotografías se admitirán los ajustes propios del revelado digital (balance de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación de viñeteado, …), así como la limpieza de partículas y recortes moderados. No se admitirán alteraciones ni manipulaciones de la imagen o parte/s de la imagen, que impliquen que la fotografía pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada. Ante cualquier duda, el jurado podrá solicitar el archivo original (RAW) de la fotografía para verificar el cumplimiento de las normas anteriormente indicadas.

Técnica Libre: Fotografía monócroma o color. En el procesado de las fotografías se admitirá todo tipo de edición digital.

 1. Categorías:

En modalidad técnica condicionada habrá 2 categorías:

1.- Tema “Libre”.

2.- Tema “Urdaibai”.

En modalidad técnica libre habrá 1 categoría:

3.- Tema Libre

Reserva de la Biosfera de Urdaibai es una área natural ubicada en Bizkaia, País Vasco. El Biotopo de Gaztelugatxe aún no estando en Urdaibai, es colidante al mismo y se permiten la fotografías obtenidas en este lugar.

 1. Número de obras: El número máximo de obras por concursante será de tres por cada categoría (total 9).
 1. Características: El concurso será digital. La inscripción y el envío de las imágenes se efectuarán por internet desde la WEB http://www.concursosdigitales.com, siguiendo las instrucciones de dicha web. El formato de las fotografías será JPG de 1.920 píxeles en su lado mayor y una resolución de 72 dpi. Se recomienda que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superar 1Mb. También se solicitará el miso archivo en alta resolución para imprimir las obras de la exposición, a tamaño de 4.000 píxeles por el lado más largo en formato JPG a 254 ppp y espacio de color sRGB o Adobe 1998.
 1. Inscripción: Cada fotógrafo participante deberá abonar una única cuota de participación de 15 € por todas sus obras. El pago se realizará por PayPal en la cuenta photoka@photoka.eus, siguiendo las instrucciones la página web http://www.concursosdigitales.com. Las cuotas de inscripción se usaran para financiar los premios y la posibilidad de la edición de un catálogo con las 30 obras finalistas.
 1. Plazo de admisión: El plazo termina el Viernes día 1 de noviembre de 2020 las 24:00 h.
 1. Jurado y fallo: El jurado estará compuesto por personas de prestigio en el campo de la fotografía, siendo su decisión inapelable. El fallo se dará a conocer el viernes día 20 de noviembre a las 19:30h en el kultur-etxea de Gernika‐Lumo.
 1. Premios:

 

TEMA LIBRE con técnica condicionada

1º 500 euros y diploma.

2º 200 euros y diploma.

3º una excursión marítima de avistamiento de cetáceos para dos personas del Centro de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga en la campaña de 2021 y diploma.

TEMA URDAIBAI con técnica condicionada

1º 500 euros y diploma.

2º 200 euros y diploma.

3º una excursión marítima de avistamiento de cetáceos para dos personas del Centro de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga en la campaña de 2021 y diploma.

TEMA LIBRE con técnica libre

1º 500 euros y diploma.

2º 200 euros y diploma.

3º una excursión marítima de avistamiento de cetáceos para dos personas del Centro de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga en la campaña de 2021 y diploma.

Cada concursante sólo podrá tener opción a un premio. Además, el ganador absoluto recibirá el Trofeo “PHOTOKA”*.

 1. Propiedad: Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Gernika‐Lumo, quien se reservará el derecho de su publicación y/o reproducción, citando siempre el nombre del autor o autora.
 1. Exposición: Con las mejores obras (10 por categoría) seleccionadas por el jurado, se realizará una exposición en la sala de exposiciones del Elai‐Alai Aretoa.
 1. Notas:
 2. a) Las fotografías no podrán haber sido premiadas en otros concursos.
 3. b) Las obras no seleccionadas serán destruidas. El resto quedará en la fototeca de PHOTOKA
 4. c) El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las bases del mismo.

Gernika-Lumoko IV. argazki lehiaketa “PHOTOKA” saria*

PARTE HARTU !! edo jarraitu beherantz oinarriak irakurtzeko –>


* José Ángel Uberuaga “UBE” eskultorearen lana.

 

Argizaiola lehiaketa sailkapenerako baliagarria (013/2020 zenbakia). Kategoria bakoitzeko Euskal Herriko lehenengo bi sailkatuek automatikoki eskuratuko dute Argizaiola lehiaketan parte hartzeko gonbidapena.

 

1.Parte‐hartzaileak: Argazkizale den edonork parte har dezake.

 

2.Modalitateak:

 

Teknika baldintzatua

Argazki monokromoa edo kolorekoa. Argazkiak prozesatzean onartu egingo dira errebelatu digitalaren berezko doikuntzak (zurien oreka, esposizioa, mailak, kontrastea, asetasuna, fokuratzea, binetak kentzea…) eta partikulak garbitzea zein neurrizko muxarrakinak egitea ere bai. Ez da onartuko irudiaren edo irudiaren zati baten/batzuren alteraziorik ezta manipulaziorik ere, baldin eta horien ondorioz argazkian islatutako errealitatea fotografiatu dena ez bezalakoa bada. Edozein zalantzaren aurrean epaimahaiak argazkiaren jatorrizko artxiboa (RAW) eskatu ahal izango du, lehen esandako arauak egiaztatzeko.

 

Teknika libre

Argazki monokromoa edo kolorekoa. Argazkiak prozesatzean edozein teknika mota erabili daiteke.

 

3.Kategoria:

Teknika baldintzatua modalitatean bi kategoria egongo dira:

– Gai libre

– “Urdaibaiko altxorrak”

Teknika libre modalitatean kategoria bakarra:

– Gai libre

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Bizkaiko eremu natural bat da. Gaztelugatxeko biotopoa Urdaibain ez badago ere, haren segida da, eta bertan ateratako argazkiak onartzen dira.

4.Lan kopurua: Atal bakoitzeko hiru obra gehienez aurkeztu ahal izango ditu lehiakide bakoitzak. Guztira, beraz, bederatzi (9).

 

5.Ezaugarriak: Lehiaketa digitala izango da. Izen ematea eta azgazkiaren bidalketa http:// www.concursosdigitales.com Web horriaren bidez egingo dira, bertan agertzen diren argibideak jarraituz. Argazkiaren formatoa JPG izango da, 1.920 pixel alde luzeenean eta 72 dpi gehienez dutelarik. Koloretako espazioa sRGB izatea gomendatzen dugu. Artxiboak ez dira 1Mb‐tik gorakoak izango. Artxibo bera errezoluzio handian ere aurkeztu beharko da, erakusketako lanak inprimatzeko: 4.000 pixelen neurria alderdi luzeenetik, JPG 245 pp‐ko erresoluzioan, sRGB espazioko kolorean edo Adobe 1998.

 

 1. Izen ematea: Argazkilari bakoitzak 15 €ko kuota bakarra ordaindu beharko du. Ordainketa PayPalen (programa informatikoaren argibideak jarraituz) ondorengo kontuan egingo da: photoka@photoka.eus. , http:// www.concursosdigitales.com Web horriko jarraibideak betez.  Inskripzio kuoten dirua sariak finantzatzeko edota katalogo bat egiteko izango litzateke. Katalogoan 30 lan finalistak agertuko lirateke.

 

 1. Onartuak izateko epea: 2020ko irailaren 1ean amaituko da epealdia (24:00etan).

 

 1. Epaimahaia eta ebatzia: Epaimahaikideak argazkilaritza arloan izena duten pertsonak izango dira. Hauek hartutako ebatzia apelaezina izango da. Gernikako kultur etxean uirailaren 20an, arratsaldeko 19:30etan emango dira sariak.

 

 1. Sariak:

 

GAI LIBRE – Tekinika baldintzatua

 

 1. >500 euro eta diploma bat.
 2. >200 euro eta diploma bat.
 3. >Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroak-Madariaga Dorretxeak 2021ko kanpainan antolatua eta diploma bat.

 

 

 

 

GAI URDAIBAIKO ALTXORRAK – Tekinika baldintzatua

 

 1. >500 euro eta diploma bat.
 2. >200 euro eta diploma bat.
 3. >Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroak-Madariaga Dorretxeak 2021ko kanpainan antolatua eta diploma bat.

 

GAI LIBRE – Teknika libre

 

 1. >500 euro eta diploma bat.
 2. >200 euro eta diploma bat.
 3. >Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroak-Madariaga Dorretxeak 2021ko kanpainan antolatua eta diploma bat.

 

Parte hartzaile bakoitzak sari bakarra lortu ahal izango du.

Horiez gain, erabateko irabazleak “PHOTOKA saria” garaikurra jasoko du.

 1. Jabetza: Lan irabazleak Gernika‐Lumoko Udalaren jabetzapean geratuko dira, eta honen esku dago lanok argitaratu edota erreproduzitzeko eskubidea. Baina egilearen izena aipatu beharko du.
 2. Erakusketa: Epaimahaikideek aukeratutako lanik onenak jarriko dira ikusgai Elai Alai Aretoan, egingo den erakusketan.
 3. Oharrak:
 4. a) Argazkiek beste lehiaketa batetan saritu gabeak izan beharko
 5. b) Aukeratzen ez diren lanak desegin egingo dira. Gainerokoak Photokaren fototekan geratuko dira. c) Lehiaketan parte hartzeak, beronen baldintza guztiak onartzea suposatzen du.

Etiquetado como:

Iniciar sesión o Regístrate